Loading…

สงวนชัย กระจก อลูมิเนียม ประตูหน้าต่าง ไวนิล

0-3251-1121, 0-3251-1177
living_jaa@hotmail.com

แคตตาล็อก

  • ประตูบานเลื่อนสไลด์ ประจวบคีรีขันธ์

    รับติดตั้งประตูบานเลื่อนสไลด์ ประจวบคีรีขันธ์ ติดตั้งวงกบอลูมิเนียมกระจก วงกบพีวีซี ประตูกระจกบานเลื่อนรางล่าง ประตูบานเลื่อนรางแขวน บานสไลด์ (Sliding door) ประตูกระจกบานสวิง ประตูบานเปลือย (Casement door) ประตูบานเฟี้ยม (Folding door) ประตูบานตาย บานประตูมุ้งลวด (Insect screens) หน้าต่างบานเกล็ด หน้าต่างบานกระทุ้ง และเกล็ดบังแดด Shade ประตูกระจกห้องน้ำ ฉากกั้นอาบน้ำชาวเวอร์ ตู้อาบน้ำ ใช้กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Temper glass) หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

    หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตกระจก, อลูมิเนียม คอมโพสิท

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ต้องการสั่งซื้อ